Istorijos negalima ištrinti, bet galima vertinti ir žiūrėti į ją kritiškai. Senesniuose FiDi puslapiuose užkonservuotos laukinio interneto ir itin didelės nepagarbos kits kitam apraiškos. Dabartinė FiDi bendruomenė tokius etikos pažeidimus vertina itin neigiamai ir griežtai jų netoleruoja.